Skip content

Pentameron

Pentameron
  • wykonawca: Ensemble Oni Wytars
  • tytuł: Pentameron
  • premiera: 01-03-2019
  • nośnik nr kat: 19075908822 ( CD )

Deutsche Harmonia Mundi zaprasza do wysłuchania albumu Ensemble Oni Wytars – założonego w 1983 roku zespołu wykonującego muzykę renesansu i baroku, a także klasyczną i tradycyjną muzykę arabską i turecką. Ogniskową twórczości Oni Wytars jest zjednoczenie wielu tradycji, które od wieków wpływają i wzbogacają europejską kulturę muzyczną, budując mosty pomiędzy starożytnymi i wciąż rozwijającymi się muzycznymi tradycjami Wschodu i Zachodu.. Zespół łączy elementy z dziedzictwa kulturowego średniowiecznej Europy z ich własnym zapleczem – instrumentaliści i śpiewacy pochodzą z Austrii, Niemiec, Włoch, Francji, Szwajcarii, Iranu, Hiszpanii , Wielkiej Brytanii i USA.
Pentameron jest Najważniejszym jego dziełem literackim Giambattisty Basile ( 1575 – 1632) – włoskiego dworzanina i pisarza. Jest to napisany w dialekcie neapolitańskim zbiór, opartych na ludowych opowieściach baśni, zatytułowany Lo cunto de li cunti overo lo trattenemiento de peccerille (Baśń nad baśniami, czyli Festyn tłuścioszek). Baśnie zostały wydane pośmiertnie w latach 1634–36. Struktura zbioru jest podobna do Dekameronu Boccaccia: 50 baśni jest podzielonych na 5 dni i połączonych opowieścią ramową. Ze względu na tę formę późniejsze wydania były tytułowane Pentamerone.

INTRODUZIONE E PRIMA GIORNATA: ‘O RE / INTRODUCTION AND FIRST DAY: THE KING

1 Dolce amoroso focho | Cancionero de Palacio (15th century)
2 No pulece m’entrato nell’orecchia | Baldassare Donato (1525–1603)
3 Vurria crudel tornare | Gian Leonardo Dell’Arpa (1530–1602)
4 Dattolo dattolo | M: Gabriella Aiello, Peter Rabanser, T: G. B. Basile

SECONDA GIORNATA: ‘A SPERANZA / SECOND DAY: HOPE

5 O’ monaciello | Anon. trad.
6 O fronte serena | Johannes Hieronymus Kapsberger (1580–1651)
7 La funtanelle | Anon. trad. / arranged by Marco Ambrosini
8 Villanella ch’all’acqua vai | Gian Leonardo Dell’Arpa
9 Tu sai che la cornacchia | Passaro Bernaldino detto Velardiniello (16th century)

TERZA GIORNATA: ‘A MUSECA / THIRD DAY: THE MUSIC

10 Vava Mariella | Giovanni Domenico da Nola (16th century)
11 Spagnoletta napoletana – Lu nigghje | Anon. trad. / arranged by Marco Ambrosini

QUARTA GIORNATA: ‘O BALLO / FOURTH DAY: THE DANCE

12 Sfessania | Johannes Hieronymus Kapsberger (1580–1651)
13 Voccuccia de no pierzeco | Passaro Bernaldino detto Velardiniello (16th century)

QUINTA GIORNATA: SCOMPETURA / FIFTH DAY: THE CLOSURE

14 Beddha ci dormi | Anon. trad.
15 Si te credisse | Anon. c. 1600
16 Tarantella finale | Anon. trad. / arranged by Gabriella Aiello, Peter Rabanser