Skip content

Oficjalne oświadczenie SME w sprawie współpracy z Pawłem Kukizem

Oficjalne oświadczenie SME w sprawie współpracy z Pawłem Kukizem

W związku z informacjami rozpowszechnianymi przez Pawła Kukiza firma Sony Music Entertainment Poland oświadcza:

 

Sony Music Entertainment jest międzynarodowym wydawcą muzycznym, któremu globalne zasady zabraniają angażowania się w jakąkolwiek działalność polityczną w tym też w jakiekolwiek inicjatywy związane pośrednio lub bezpośrednio z działalnością polityczną.

 

Dotychczasowa współpraca z Pawłem Kukizem, zakładająca również plany na przyszłość, przebiegała bez zakłóceń.

 

Decyzja Pawła Kukiza postawiła Sony Music Entertainment Poland w nowej sytuacji biznesowej. Paweł Kukiz decydując się na udział w wyborach prezydenckich de facto czynnie zaangażował się w politykę i rozpoczął kampanię wyborczą. Dla Sony Music Entertainment Poland jest to sytuacja wbrew obowiązującym firmę na całym świecie zasadom.

 

W zaistniałej sytuacji, nowej dla Sony Music Entertainment Poland, firma podjęła decyzję o wstrzymaniu realizacji zaplanowanego projektu oraz dodatkowo, w wyniku prośby Pawła Kukiza, skierowanej do Sony Music, artysta został zwolniony z obowiązków wynikających z kontraktu fonograficznego. Tym samym Paweł Kukiz ma możliwość wydania kolejnej płyty solowej w innej wytwórni.

 

Pragniemy jednocześnie podkreślić, że związku z wstrzymaniem realizacji wspólnego projektu, Sony Music Entertainment Polska podjęło decyzję o rezygnacji z roszczeń z tytułu zaliczki, która została przekazana Pawłowi Kukizowi na poczet przyszłych dochodów z tantiem.

 

Maciej Kutak, Dyrektor Zarządzający

Sony Music Entertainment Poland Sp. z o.o.