Skip to content

OCHRANA SOUKROMÍ A COOKIE POLITIKA

Poslední aktualizace z 25. května 2018

KDO JSME

V tomto dokumentu jsou popsány zásady ochrany osobních údajů a cookie a praktiky ochrany dat společnosti Sony Music Entertainment Czech Republic s.r.o.. Sony Music Entertainment Czech Republic s.r.o. je společnost registrovaná v České republice, na adrese Palackého1 Praha pod identifikačním číslem 416 94 031. Vždy, když hovoříme o “Sony Music”, “Sony Music Entertainment”, máme na mysli Sony Music Entertainment Czech Republic s.r.o. (nebo kteroukoliv entitu společnosti Sony Music Entertainment, která používá Vaše osobní údaje v souladu s těmito zásadami).

Snažíme se chránit a respektovat Vaše soukromí. Na základě následujících pokynů budou zpracovávány veškeré osobní údaje, které od Vás shromažďujeme, nebo které nám poskytujete. Přečtěte si, prosím, pozorně tento text, abyste pochopili naše postupy a způsoby, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji.

KLÍČOVÉ BODY

  • Osobní informace využíváme k tomu, abychom Vám umožnili využívat obsažené funkce, registrovat se a poskytovat požadovaný obsah související s naší hudbou a dalšími nabídkami.
  • Naše hlavní a umělecké stránky nabízejí interaktivní funkce, umožňující propojení se sociálními sítěmi jako jsou Facebook a Twitter. Pokud využijete těchto funkcí, tyto stránky nám pošlou Vaše osobní údaje.
  • Většina našeho obsahu není určena dětem. Protože nevědomě dostáváme osobní informace o dětech mladších 13 let, můžete být při registraci do informačních věstníků a užití našeho obsahu požádáni o uvedení Vašeho věku.
  • Pokud nám dáte svolení, pošleme Vám novinky o našich umělcích a propagační materiály Sony Music. Kdykoliv to můžete změnit a požádat nás, abychom nepoužívali Vaše osobní údaje pro marketingové účely a přímý marketingu. Naše firemní politika rovněž vysvětluje, v jakých případech zpracováváme osobní údaje pro naše legitimní zájmy. Můžete nás požádat o zastavení zpracování těchto údajů.
  • Vaše osobní údaje zveřejňujeme, když zveřejňujete obsah prostřednictvím našich stránek nebo aplikací. Na základě Vašeho souhlasu mohou být Vaše osobní údaje sdíleny s obchodními partnery nebo s jinými společnostmi skupiny Sony. Vaše osobní údaje rovněž sdílíme s umělci, pokud potřebujete souhlas k maretingovým účelům a s třetími stranami, které se
  • zabývají zpracováním osobních údajů v našem zastoupení, případně, pokud takové sdílení vyžaduje zákon nebo v některých dalších situacích.
  • Máme oprávnění převodu určitých informací do USA a do jiných zemí mimo Evropský hospodářský prostor.
  • Používáme soubory cookies a další technologie k personalizaci obsahu, k inzerci a zkvalitňování našeho obsahu.

SPECIÁLNÍ POZNÁMKA PRO DĚTI MLADŠÍ 13 LET

ABYSTE SE MOHLI ZAREGISTROVAT NA NAŠE STRÁNKY, MUSÍTE DOSÁHNOUT VĚKU ALESPOŇ 13 LET. PROSÍME, NEREGISTRUJTE SE, POKUD JSTE MLADŠÍ 13 LET.

SPECIÁLNÍ POZNÁMKA RODIČŮM

Protože vědomě neumožňujeme registraci dětem mladším 13 let, rodiče by měli dohlížet na jejich activity na itnernetu a zvážit využití nástrojů rodičovské kontroly, dostupných od online poskytovatelů a výrobců software zaměřeným na Child-friendly online prostředí. Tyto nástroje mohou pomoci ochránit děti před uveřejněním jejich jména, adresy a jiných osobních údajů bez souhlasu rodičů.

JAK SHROMAŽĎUJEME VAŠE ÚDAJE

Vaše informace můžeme shromažďovat a zpracovávat na základě Vámi vyplněného dotazníku nebo pokud nás kontaktujete na našich webových stránkách. To zahrnuje, ale neomezuje se pouze na informace poskytnuté při registraci k používání (nebo vstupem do členství) našich stránek, přihlášení k odběru služeb (např. informační věstníky), stahování dat, posílání materiálu nebo požadování dalších služeb.

Používáním souborů cookies a dalších sledovacích technologií

Kromě toho na našich webových stránkách používáme ke sběru informací technologie, které nám pomáhají vylepšit Vaše internetové zkušenosti, měřit návštěvnost a poskytovat reklamu Vám šitou na míru. V rámci těchto zásad nehovoříme o souborech “cookies” jako jediné technologii. Toto se týká všech podobných technologií zahrnujících webové majáky (Web Beacons), protokolové soubory, pixelové tagy, .gif soubory (také popsané níže). Ke sběru informací, které vyžadujeme, používáme kromě vlastních cookies rovněž cookies třetích stran. Pokud se chcete dozvědět vice informací, čtěte “cookies a další sledovací technologie” níže.

Někdy získáváme osobní údaje od třetích stran. Pokud například na našich stránkách stisknete tlačítko “like” nebo “share”, potom s námi bude třetí strana sdílet Vaše osobní údaje. Pokud se účastníte aktivit na jiných stránkách nebo aplikacích (např. Facebook), můžete nám tím umožnit přístup k osobním údajům, které vlastní společnost Facebook, nebo vlastníci jiných stránek či aplikací. V případě poskytování online služby dítěti, kde potřebujeme souhlas rodiče, můžeme vyžadovat emailovou adresu rodiče.

JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje používáme prostřednictvím našeho obsahu:

(1) K plnění smluvního závazku nebo podniknutí kroků spojených s plněním smlouvy:

a. Chcete-li se registrovat na některé z našich webových stránek či aplikací nebo vstoupit do jakékoliv soutěže, kterou provozujeme.
b. V případě, že Vám posíláme informace o změnách našich podmínek nebo zásad.

(2) Je-li to nezbytné pro účely, které jsou naším legitimním zájmem nebo v legitimním zájmu třetích stran. Tyto zájmy jsou:

a. Poskytnutí přístupu k obsahu a funkcím webových stránek a aplikací.
b. Zaslání Vámi požadovaných informací.
c. Zabezpečení našich webových stránek a aplikací před neoprávněnými nebo škodlivými činnostmi.
d. Prosazování dodržování našich podmínek použití a dalších zásad a pomoc ostatním organizacím (například vlastníkům autorských práv) prosazovat jejich práva.
e. Přizpůsobení obsahu, inzerátů a nabídek Vašim potřebám.

(3) V jakých případech nám dáváte souhlas?

a. V případě, že nás žádáte o odeslání marketingových informací prostřednictvím media, kde Vás žádáme o Váš souhlas (např. emailový marketing).
b. Když nás žádáte o sdílení Vašich údajů se třetími stranami (např. umělci), aby Vám mohli posílat marketing
c. Když nám dáváte souhlas k umístění souborů cookies a k užití podobných technologií.
d. Při dalších příležitostech, kdy Vás žádáme o souhlas z důvodu, který Vám včas vysvětlíme.

(4) Pro zákonem stanovené účely:

a. V případech, kdy potřebujeme souhlas rodičů pro poskytování internetových služeb dětem mladším 16 let nebo v příslušném věku, kdy je vyžadován souhlas rodičů. Naše stránky a aplikace však nejsou obecně určeny dětem do 16 let.
b. Jako reakce na žádosti vlády nebo činných orgánů v trestním řízení, které provádějí vyšetřování.

JAK SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

V souladu s ostatními podmínkami těchto zásad můžeme Vaše osobní údaje sdílet s následujícími:

(a) Skupiny společností

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi přidruženými nebo skupinovými společnostmi po celém světě pro účely uvedené výše. Tam, kde udělíte svolení prostřednictvím registračního procesu, sdílíme rovněž tyto Vaše osobní údaje s dalšími pobočkami pro účely přímého marketingu.

(b) Umělci

Pokud jste nám dali souhlas k přímému marketingu, můžeme také sdílet Vaše osobní údaje s těmi umělci, (a společnostmi, které pro ně vykonávají management) o které jste projevili zájem. Ti poté mohou tyto údaje využít k informování Vás o svých aktualitách.

(c) Další třetí strany

V souvislosti s prodejem, fúzí, konsolidací, změnou kontorly, převodem podstatných aktiv, reorganizací či likvidací Sony Music nebo nějaké z jejich částí, můžeme převést či postoupit Vaše osobní údaje třetím stranám.

Podle našeho uvážení můžeme sdílet určité souhrnné statistické údaje o nákupech nebo využít demografických údajů jako je věková skupina/nebo geografická poloha skupin uživatelů. Ze statistik nebudou rozpoznatelné žádné osobní údaje (jako např. jméno nebo adresa).

(d) Za zvláštních okolností

Osobní informace můžeme zveřejnit ve zvláštních případech, pokud máme důvod se domnívat, že je zveřejnění těchto údajů nezbytné k identifikaci, kontaktu nebo podání žaloby proti osobě, která může způsobit újmu nebo zásah (ůmyslně nebo neúmyslně) s právy nebo majetkem popsanými výše v odstavci (a) nebo (b). Osobní údaje mohou být sdíleny s vládními orgány/nebo orgány činnými v trestním řízení, pokud je to požadováno pro výše uvedené účely, pokud jsou zákonem pověřeny nebo jsou-li požadovány pro právní ochranu našich oprávněných zájmů v souladu s platnými zákony.

Pokud odešlete obsah na webovou stránku či aplikaci, bude zveřejněn.

(e) Dodavatelé

Pokud se registrujete na propagační akci jako je závod, losování nebo soutěž, která je pořádána třetí stranou, Vaše osobní údaje budou sděleny organizátorovi této akce. Vaše osobní údaje se tak mohou objevit na seznamu vítězů.

Osobní údaje sdílíme s třetími společnostmi, které vystupují naším jménem v činnostech jako je hosting nebo správa našich webových stránek a aplikací, odesílání e-mailů a provádění analýz osobních údajů.

MEZINÁRODNÍ PŘENOS

Osobní údaje, která shromažďujeme, mohou být převedeny a uchovávány na území Spojených států nebo v některé jiné zemi mimo Evropský hospodářský prostor (“EHP”), například pokud je některý z poskytovatelů služeb v tuzemsklu nebo v zemo v rámci EHP, jeho servery někdy mohou být umístěny mimo EHP, nebo když jeden z našich poskytovatelů služeb nebo dodavatelů sám sídlí v zemi mimo EHP nebo pokud sdílíme Vaše osobní údaje (podle části “S kým sdílíme Vaše údaje” níže).

Pokud jsou informace převáděny mimo EHP, a pokud se jedná o účastníka nebo prodejce ze země, která nepodléhá rozhodnutí o přiměřenosti ze strany komise EU, jsou údaje dostatečně chráněny standartními smluvními doložkami schválenými Komisí nebo závaznými firemními pravidly a procesy vůči dodavatelům.

COOKIES A DALŠÍ TECHNIKY SLEDOVÁNÍ

Co je Cookie?

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které jsou staženy do Vašeho zařízení při návštěvě webových stránek. Cookies jsou poté odeslány zpět na původní webové stránky při každé následující návštěvě nebo na jinou webovou stránku, která tento cookie rozpozná. Cookies jsou užitečné, protože umožňují webové stránce rozpoznat zařízení uživatele.

Cookies nám pomáhají zlepšovat naše stránky, a poskytovat lepší a vice personalizovaný servis, například ukládáním informací o Vašich preferencích. Umožňují nám také rozeznat Vás, pokud se vrátíte na naše webové stránky. Cookies můžete odmítnout v nastavení ve Vašem webovém prohlížeči. Upozorňujeme však, že pokud zvolíte takovéto nastavení, některé části našeho webu nemusí fungovat správně.

Informace, které shromažďujeme, mohou obsahovat IP-adresy, verzi prohlížeče, počet návštěv stránky, na kterou máte přístup a předvolby prohlížení. Informace o době trvání cookies, které používáme, naleznete zde:

http://tools.sonymusiccreative.com/privacy/SME_UK_CookieGrid.pdf

Na našich webových stránkách používáme následující kategorie cookies:

Kategorie 1: Přísně nutné Cookies

Tyto stránky jsou nezbytné k tomu, abyste se mohli pohybovat na webu a používat jeho funkce, jako je například přístup do zabezpečených oblastí webu. Bez těchto cookies Vám služby, o které jste zažádali, stejně jako všechny položky nákupního košíku, nemohou být poskytnuty. Tyto soubory cookies nepoužíváme k získání Vašich údajů, které by mohly být použity k profilování, inzerci nebo zapamatování si, kde jste byli na internetu.

Kategorie 2: Výkonné Cookies

Tyto soubory cookies shromažďují informace o tom, jak návštěvníci využívají naše webové stránky. Například, na které stránky návštěvníci nejvíce přicházejí, a zda se na webových stránkách zobrazují chybové hlášky. Tyto cookies neshromažďují informac, které Vás identifikují jako návštěvníka. Všechny tyto cookies jsou shromažďovány, a proto jsou anonymní. Používají se pouze pro zlepšení funkčnosti webových stránek.

Kategorie 3: Funkční Cookies

Tyto soubory cookies si pamatují volby, které jste učinili jako zemi, kterou jste si na našich stránkách zvolili, jazyk nebo region, odkud jste se připojili. Tyto informace nám mohou poskytnout zkušenosti, abychom Vám mohli další návštěvy zpříjemnit a přizpůsobit Vašim požadavkům. Informace, které tyto soubory cookies shromažďují, mohou být anonymní a nemohou sledovat Vaši aktivitu na jiných webových stránkách.

Kategorie 4: Cílené cookies nebo cookies sloužící pro reklamní účely

Tyto soubory cookies shromažďují informace o Vašich zvycích při procházení internet. Pomáhají nám zjistit, jaké jsou Vaše priority a zájmy pro přizpůsobení reklamy. Používají se také k omezení počtu zobrazených inzerátů, stejně jako k měření účinnosti reklamní kampaně. Śoubory cookies jsou obvykle umístěny prostřednictvím reklamních sítí třetích stran s povolením provozovatele webu. Pamatují si navštívené webové stránky. Tyto informace jsou sdíleny s dalšími stranami, jako jsou inzerenti. Poměrně často jsou tyto soubory propojeny s funkcionalitami webu jiné organizace.

Kategorie 5: Cookies na sociálních sítích

Tyto soubory cookies umožňují sdílet to, co jste dělali na sociálních sítích jako jsou Pinterest, Facebook nebo Twitter, avšak nejsou v naší správě. Poskytují informace, které mohou směřovat k cíleným/reklamním aktivitám. Přečtěte si příslušné zásady ochrany osobních údajů na sociálních sítích ohledně fungování cookies.

Uvedená tabulka, odkazující na příslušný web, obsahuje některé Cookies z výše uvedených kategorií, kde se můžete dozvědět, jak se od nich odhlásit. (http://tools.sonymusiccreative.com/privacy/SME_UK_CookieGrid.pdf)

Používání webových majáků (Web Beacons)

Některé z našich webových stránek mohou mimo jiné obsahovat elektronické obrázky, známé jako webové majáky. Ty nám umožňují počítat uživatele, kteří navštívili tyto stránky. Webové majáky shromažďují pouze omezené informace včetně čísla cookie, času a data zobrazení stránky a popis, kde je stránka umístěna. Můžeme rovněž používat webové majáky umístěné izerenty z třetích stran. Tyto majáky neobsahují žádné informace určené k identifikaci osob, používají se pouze ke sledování účinnosti konkrétní kampaně.

Souhlas k využívání Cookies

Chcete-li do Vašeho zařízení umístit soubory cookies, vyžadujeme Váš souhlas. Pokud nechcete v žádném případě příjímat soubory cookies, můžete svůj prohlížeč upravit tak, aby Vás dotazoval při odesílání cookies souborů nebo je rovnou odmítal.

Berte, prosím, na vědomí, že prohlížením webových stránek vyjadřujete souhlas k používání souborů cookies.

Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Chcete-li omezit nebo blokovat soubory cookies nastavené ve webovém prohlížeči Vašeho zařízení, můžete to provést prostřednictvím nastavení prohlížeče; funkce nápovědy by vám měla pomoci jak na to. V nastavení prohlížeče můžete odstranit cookies, které již byly nastaveny.

Případně můžete navštívit web www.aboutcookies.org, obsahující komplexní informace o tom, jak provést nastavení na široké škále prohlížečů pro osobní počítače. Upozorňujeme však, že pokud zvolíte takovéto nastavení, nebudete mít přístup k určitým částem, obsahu nebo funkcím našeho webu.

Pokud se chcete odhlásit od cookies souborů třetích stran zaměřených na reklamu založenou na chování spotřebitelů, navštivte prosím www.youronlinechoices.eu. Odhlášení neznamená, že nebudete nadále dostávat žádnou online reklamu. Znamená to, že se již ve Vašich webových prohlížečích nadále nebudou zobrazovat reklamy, na základě vašich preferencí, společností, od kterých jste se odhlásili.

VAŠE PRÁVA

Přestože spoléháme na Váš souhlas, budete mít vždy právo Váš souhlas odvolat, ačkoliv můžeme mít jiné právní důvody pro zpracování Vašich údajů pro jiné účely než jsou výše uvedené. V některých případech, pokud se jedná o naše oprávněné zájmy, Vám můžeme bez Vašeho souhlasu zaslat přímý marketing. Kdykoliv však máte absolutní právo zrušit přímý marketing nebo profilování, které používáme pro přímý marketing. Můžete tak učinit podle následujících pokynů posláním elektronické zprávy nebo emailu na adresu [email protected].

Můžete nás požádat o kopi Vašich osobních údajů, opravu či omezení (zrušení jakýchkoliv aktivních) zpracování Vašich osobních údajů, získání osobních údajů, které nám poskytnete na základě smlouvy nebo Vašeho souhlasu ve strukturovaném a strojově čitelném formátu.

Kromě toho můžete za určitých okolností vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů (zejména tam, kde nemusíme zpracovávat údaje za účelem smluvního plnění nebo jiných právních požadavků, nebo kde používáme údaje pro účely přímého marketingu).

Tato práva mohou být omezená, např. pokud by se po splnění Vaší žádosti odhalilo, že se jedná o osobní údaje jiné osoby. V takovém případě by byla porušena práva třetí strany (včetně našich práv) nebo pokud žádáte o vymazání informace, jejichž zachování vyžaduje zákon nebo přesvědčivé legitimní zájmy. Relevantní výjimky jsou zahrnuty jak v GDPR, tak v zákoně o ochraně osobních údajů z roku 2018. O příslušných výjimkách, na které se spoléháme, Vás budeme informovat v odpovědi na jakýkoliv Váš požadavek.

Chcete-li uplatnit kterékoliv z těchto práv, můžete se na nás obrátit s dotazy, viz. podrobnosti uvedené níže. Pokud máte nevyřešené obavy, máte právo podat stížnost orgánu EU pro ochranu údajů v místě, kde žijete, pracujete nebo kde se domníváte, že k porušení došlo.

Povinné údaje vyplňujete do příslušných formulářů. Pokud nám neposkytnete povinné údaje, nebudeme schopni splnit Vaše požadavky na registraci nebo jinou spolupráci se společností Sony Music nebo jejími umělci. Všechna další ustanovení o Vašich informacích jsou dobrovolná.

JAK MŮŽEME NAVÁZAT KONTAKT?

Věříme, že budeme schopni zodpovědět Vaše dotazy, týkající se způsobu zpracování Vašich osobních údajů, k Vaší spokojenosti. Budete-li mít jakékoliv obavy ohledně zpracování Vašich údajů nebo budete-li chtít zrušit přímý marketing, můžete nás kontaktovat na adrese [email protected]

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?

Pokud zpracováváme údaje v souvislosti s Vaší registrací k užívání našeho webu, Vaše údaje uchováváme po dobu, kdy zůstanete jejich aktivním uživatelem.

Pokud zpracováváme údaje pro marketingové účely, nebo s Vaším souhlasem, zpracováváme je do té doby, než nás požádáte o vymazání a krátkou dobu po tom (abychom mohli realizovat Vaše požadavky). Respektujeme Vaše požadavky do budoucna, proto Vám od té doby nebudeme posílat žádný přímý marketing ani nebudeme zpracovávat Vaše údaje.

Pokud zpracováváme osobní údaje v souvislosti s prováděním zakázky nebo soutěže, uchováváme je tak dlouho, jak to vyžadují příslušné zákony zemí podle jejich typu a instance, že údaje byly shromažďovány.

JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které jsou mimo naši kontrolu, a na něž se nevztahují naše pravidla týkající se soukromí a souborů cookies. Pokud se přihlašujete k jiným webům pomocí poskytovaných odkazů, mohou provozovatelé těchto stránek shromažďovat a zpracovávat informace od Vás způsobem odlišným od našeho.

ZMĚNY V ZÁSADÁCH OCHRANY SOUKROMÍ A COOKIES

Tyto zásady, týkající se soukromí a souborů cookies, můžeme kdykoliv změnit nebo jinak aktualizovat. O jakýchkoliv změnách těchto zásad Vás budeme patřičně informovat. Současně vždy uvedeme datum těchto změn v horní části tohoto dokumentu. Doporučujeme Vám, abyste si tyto zásady čas od času pročetli.